Referenser

Vi är specialister på bokföring, bokslut, deklarationer, fakturering, och affärskontrakt. >> Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation

K-Sylwan El AB

Elektriskt installationsföretag med flera anställda och med mångårig erfarenhet har valt Outsorcing för alla sina ekonomiska förehavanden utom kundfaktureringen och betalning av leverantörsfakturor samt utbetalning av löner. Det innebär att Lilytown AB löpande månadsvis räknar ut löner, framställer löpespecifikationer, banklista för löneutbetalning och månadsvis bokföring av alla verifikationer som ska konteras och registreras samt gör månadsvis avskrivning, samt månadsvis skattedeklaration avseende mervärdesskatt och arbetsgivareavgifter som rapporteras på skatteverket med E-legitimation. Lilytown AB gör avstämningar månadsvis av skattekonton, kundreskontra, leverantörsreskontra, bankkonton, resultaträkning och balansräkning samt analyser över rörelsens verksamhet löpande och meddelar företagsledningen analyser och ekonomisk rådgivning. Lilytown AB har hand om månadsvis arkivering tar även fram periodbokslut, årsbokslut, inkomstdeklarationer, kontrolluppgifter samt upprättar årsredovisning och överlämnar samtliga handlingar avseende föregående år till företaget. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal. Representanter från företagen träffas regelbundet för genomgång av bolagets verksamhet. K-Sylwan AB uppfyller krav på att ha auktoriserad revisor.

Dala Minigräv & Bygg AB

Byggnadsfirma med flera anställda som på uppdrag installerar avloppsanläggningar och utför grävning, uppför byggnader och utför ombyggnader på alla slag av byggnader samt uthyrning av grävmaskiner med mångårig erfarenhet har valt Outsorcing för alla sina ekonomiska förehavanden utom kundfaktureringen och betalning av leverantörsfakturor samt utbetalning av löner. Det innebär att Lilytown AB löpande månadsvis räknar ut löner, framställer löpespecifikationer, banklista för löneutbetalning och månadsvis bokföring av alla verifikationer som ska konteras och registreras samt gör månadsvis avskrivning, samt månadsvis skattedeklaration avseende mervärdesskatt och arbetsgivareavgifter som rapporteras på skatteverket med E-legitimation. Lilytown AB gör avstämningar månadsvis av skattekonton, kundreskontra, leverantörsreskontra, bankkonton, resultaträkning och balansräkning samt analyser över rörelsens verksamhet löpande och meddelar företagsledningen analyser och ekonomisk rådgivning. Lilytown AB har hand om månadsvis arkivering tar även fram periodbokslut, årsbokslut, inkomstdeklarationer, kontrolluppgifter samt upprättar årsredovisning och överlämnar samtliga handlingar avseende föregående år till företaget. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal. Representanter från företagen träffas regelbundet för genomgång av bolagets verksamhet.

Bernt Muschke Enskild Firma med företagsnamnet "Bernt Lackeran"

Billackeringsverkstad som även utför plåtreparation och polering av lackade ytor med mångårig erfarenhet har valt Outsorcing för alla sina ekonomiska förehavanden utom kundfaktureringen och betalning av leverantörsfakturor. Det innebär att Lilytown AB löpande månadsvis bokföring av alla verifikationer som ska konteras och registreras samt gör månadsvis avskrivning, samt kvartalsvis skattedeklaration avseende mervärdesskatt som rapporteras på skatteverket med E-legitimation. Lilytown AB gör avstämningar månadsvis av skattekonton, kundreskontra, leverantörsreskontra, bankkonton, resultaträkning och balansräkning samt analyser över rörelsens verksamhet löpande och meddelar firman analyser och ekonomisk rådgivning. Lilytown AB har hand om månadsvis arkivering tar även fram periodbokslut, årsbokslut samt deklarationer och överlämnar samtliga handlingar avseende föregående år till firman. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal. Rapportering sker via telefon och vid personliga besök för genomgång av firmans verksamhet.

Patrik Berglund enskild firma med företagsnamnet Berglunds Entreprenad

Alltjänst företag som utför bilreparationer, byggnadsarbeten, grävning med maskin och transporttjänster med lastbil med mångårig erfarenhet har valt Outsorcing för alla sina ekonomiska förehavanden utom kundfaktureringen, betalning av leverantörsfakturor samt mervärdesskattedeklaration. Det innebär att Lilytown AB löpande månadsvis bokföring av alla verifikationer som ska konteras och registreras samt gör månadsvis avskrivning, upprättar underlag för deklaration avseende kvartalsvis mervärdesskatt. Lilytown AB gör avstämningar månadsvis av kundreskontra, leverantörsreskontra, bankkonton, resultaträkning och balansräkning samt analyser över rörelsens verksamhet löpande och meddelar firman analyser och ekonomisk rådgivning. Lilytown AB har hand om månadsvis arkivering tar även fram periodbokslut, årsbokslut samt deklarationer och överlämnar samtliga handlingar avseende föregående år till firman. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal. Rapportering sker via telefon och vid personliga besök för genomgång av firmans verksamhet. Företaget har funderingar på ombildning till AB.

Ulf Gillver Enskild Firma

Mopedreparationer med mångårig erfarenhet har valt att sköta sin ekonomiska del själv men låter Lilytown AB utföra årsbokslut. Det innebär att Lilytown AB rättar felaktigheter och meddelar den ekonomiska ställningen i företaget samt utför rådgivning via telefon eller personligt besök. Lilytown AB gör avstämningar av samtliga konton årsvis, kompletterar bokföring, gör avskrivningar, resultaträkning och balansräkning samt analyser över rörelsens verksamhet. Tar även fram periodbokslut, årsbokslut och inkomstdeklarationer. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal.

Marina Rosén enskild firma med företagsnamnet Hysta Nostalgi & Kuriosa

Verksamhet i form av försäljning av äldre föremål, antika föremål såsom smycken, glas, porslin, prydnadsföremål, nostalgi, retro från årtiondena före 80-talet. Även försäljning att inramade teckningar och tavlor mm. Företaget har valt Outsorcing för alla sina ekonomiska förehavanden utom kundfaktureringen och betalning av leverantörsfakturor. Det innebär att Lilytown AB löpande månadsvis bokföring av alla verifikationer som ska konteras och registreras samt gör månadsvis avskrivning. Lilytown AB gör avstämningar månadsvis av skattekonton, kundreskontra, leverantörsreskontra, bankkonton, resultaträkning och balansräkning samt analyser över rörelsens verksamhet löpande och meddelar firman analyser och ekonomisk rådgivning. Lilytown AB har hand om månadsvis arkivering tar även fram periodbokslut, årsbokslut, årsvis skattedeklaration avseende mervärdesskatt som rapporteras på skatteverket med E-legitimation, samt deklarationer och överlämnar samtliga handlingar avseende föregående år till firman. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal. Rapportering sker via telefon och vid personliga besök för genomgång av firmans verksamhet. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal.

Anna-Karin Fernström enskild firma med företagsnamnet Harmonianna

Verksamhet i form av försäljning av tjänster i form av massage, healing och medial vägledning. Lymfmassage och Hot Stone Healing massage utföres. En stunds avkoppling som jordar och släpper spänningar i kroppen och knoppen. Personligt anpassad behandling med inslag av det som behövs för just DIG. Jag använder en blandning av olika metoder som passar dig och ditt besvär. Det kan vara olika typer av massage, varma stenar, bars, healing, aromaoljor osv. Oftast känner jag igenom fotzonerna för att få en överblick av tex ryggen. Medan jag jobbar med dig brukar det komma upp blockeringar som orsakat besvären du har i kroppen. Då kan de släppa. Det kan vara något som du ex varit med om som barn eller i ett tidigare liv. Företaget har valt Outsorcing för alla sina ekonomiska förehavanden utom kundfaktureringen och betalning av leverantörsfakturor. Det innebär att Lilytown AB löpande månadsvis bokföring av alla verifikationer som ska konteras och registrera. Lilytown AB gör avstämningar månadsvis av skattekonton, kundreskontra, leverantörsreskontra, bankkonton, resultaträkning och balansräkning samt analyser över rörelsens verksamhet löpande och meddelar firman analyser och ekonomisk rådgivning. Lilytown AB har hand om månadsvis arkivering tar även fram periodbokslut, årsbokslut, årsvis skattedeklaration avseende mervärdesskatt som rapporteras på skatteverket med E-legitimation, samt deklarationer och överlämnar samtliga handlingar avseende föregående år till firman. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal. Rapportering sker via telefon och vid personliga besök för genomgång av firmans verksamhet. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal.

Peter Blom enskild firma med företagsnamnet Silversmed Peter Blom

Verksamheten omfattar tillverkning och försäljning av silver såsom ringar, smycken med mera. Även tillverkning och försäljning av smycken i andra material. Företaget har valt Outsorcing för alla sina ekonomiska förehavanden utom kundfaktureringen och betalning av leverantörsfakturor. Det innebär att Lilytown AB löpande kvartalsvis bokföring av alla verifikationer som ska konteras och registrera. Lilytown AB gör avstämningar månadsvis av skattekonton, kundreskontra, leverantörsreskontra, bankkonton, resultaträkning och balansräkning samt analyser över rörelsens verksamhet löpande och meddelar firman analyser och ekonomisk rådgivning. Lilytown AB har hand om månadsvis arkivering tar även fram periodbokslut, årsbokslut, årsvis skattedeklaration avseende mervärdesskatt som rapporteras på skatteverket med E-legitimation, samt deklarationer och överlämnar samtliga handlingar avseende föregående år till firman. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal. Rapportering sker via telefon och vid personliga besök för genomgång av firmans verksamhet. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal.

Thomas Jonsson enskild firma med företagsnamnet TEJIS Tak & Bygg

Verksamheten omfattar omläggning av alla typer av tak, ombyggnad, tillbyggnad och målning av fastigheter. Företaget har valt Outsorcing för alla sina ekonomiska förehavanden utom kundfaktureringen och betalning av leverantörsfakturor. Det innebär att Lilytown AB löpande månadsvis bokföring av alla verifikationer som ska konteras och registrera. Lilytown AB gör avstämningar månadsvis av skattekonton, kundreskontra, leverantörsreskontra, bankkonton, resultaträkning och balansräkning samt analyser över rörelsens verksamhet löpande och meddelar firman analyser och ekonomisk rådgivning. Lilytown AB har hand om månadsvis arkivering tar även fram periodbokslut, årsbokslut, årsvis skattedeklaration avseende mervärdesskatt som rapporteras på skatteverket med E-legitimation, samt deklarationer och överlämnar samtliga handlingar avseende föregående år till firman. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal. Rapportering sker via telefon och vid personliga besök för genomgång av firmans verksamhet. Lilytown AB gör avtal i de fall företaget har behov av skrivna avtal.

h2>

Första gången är kostnadsfri!

Skicka din fråga eller förfrågan Lilytown. Vi svarar alltid snabbt och utförligt.

Kostnadsfri konsultation
Unika besökare sedan 2013-06-18
KONTAKT
E-post: hakan.jahr@lilytown.net eller lilytownab@gmail.com
Webbsida: www.lilytown.net
Mobil: 070-6765455 eller 070-2682423

Copyright © 2014 Lilytown AB. All Rights Reserved.
LÄNKAR
Speedledger  |   Allt om juridik  |   Skattebetalarnas förening  |   Patent och registreringsverket  |   SRF konsulterna  |   eKRAFT!  |   Bolagsverket  |   verksamt.se  |   Skatteverket  |   Länsförsäkringar Bank & Försäkring

Senast uppdaterad 2018-11-27